Buurtbemiddeling

In elke buurt is wel eens wat. Zoals geluidsoverlast, overhangend groen of ergernis over een voortdurend verkeerd geparkeerde auto. Van u wordt steeds meer verwacht dat u dit zelf oplost met uw buren. Maar wat als praten niet helpt en de ergernissen toenemen? Dan belt u Buurtbemiddeling gemeente Renkum.

Oplossen met hulp van buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat u, met begeleiding van de bemiddelaars, zelf samen met uw buren uw conflict oplost. En dat u weer kunt praten met elkaar, ook als er opnieuw overlast wordt ervaren.

Voor wie?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Renkum, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en hier ook aan meewerkt. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Bureau Buurtbemiddeling Renkum kunt u bereiken op (088) 78 46 487 en via e-mail renkum@buurtbemiddeling.nu. Meer informatie over Bureau Buurtbemiddeling kunt u lezen op www.buurtbemiddeling.nu.

Samenwerking

Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen de gemeente Renkum, Vivare en de politie en wordt uitgevoerd door Renkum voor Elkaar.