Sociaal Team

Samen zorgen we ervoor dat we prettig leven en wonen in onze gemeente. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Uitgangspunten daarbij zijn: eigen regie, eigen kracht en behouden en nemen van eigen verantwoordelijkheid. Gemeente Renkum biedt iedereen die dat nodig heeft ondersteuning.

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, werk en inkomen kunt u terecht bij het Sociaal Team. Het Sociaal Team is er voor alle inwoners, jong en oud, die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Wij werken samen met andere professionele en vrijwillige organisaties.

Uw vraag kan bijvoorbeeld gaan over:

  • werk, inkomen of schulden,
  • moeite met traplopen, autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer,
  • andere mensen ontmoeten,
  • structuur geven aan uw dag,
  • uw huis schoon en opgeruimd houden,
  • opvoeding, leerplicht of leerlingenvervoer,
  • jeugdhulp,
  • begeleiding.

Een medewerker van het Sociaal Team kijkt samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn, wat er mogelijk is vanuit uw netwerk en welke oplossing het best bij uw persoonlijke situatie past. Want iedere situatie is uniek en vraagt om een persoonlijke benadering. Samen met u wordt een plan van aanpak gemaakt. Bij de afspraken worden ook vrienden, familie, mantelzorgers en hulpverlenende instanties betrokken. Samen werken we er naar toe dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Meer informatie of vragen?

Op werkdagen kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur terecht bij het Sociaal Team. Tijdens deze uren is het Sociaal Team bereikbaar via (026) 33 97 270. U kunt altijd een e-mail sturen naar sociaalteam@renkum.nl.

Het adres van het Sociaal Team is Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG in Oosterbeek. U kunt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur zonder afspraak binnenlopen. Heeft u een korte vraag, dan wordt u meteen geholpen. Is er meer tijd nodig, dan maken we een vervolgafspraak.