Vrijstelling leerplicht

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling van de leerplicht verlenen.

Meestal gebeurt dat om lichamelijke of psychische redenen. Vrijstelling van de leerplicht geldt voor maximaal 1 schooljaar en kunt u aanvragen bij de leerplichtambtenaar.

Vragen?

Heeft u vragen over vrijstelling van de leerplicht? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar leerplicht@renkum.nl.

Uitgelicht