Schoolverzuim

Er zijn 3 vormen van verzuim: geoorloofd, ongeoorloofd en luxe verzuim.

Geoorloofd schoolverzuim

Het kan gebeuren dat uw kind niet naar school kan gaan omdat het bijvoorbeeld ziek is of naar de dokter of tandarts moet. U moet dat aan de school laten weten voordat de les begint. Zo weet de school wat er aan de hand is.

Ongeoorloofd verzuim

Blijft uw kind zonder goede reden of zonder toestemming van school weg, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De school neemt dan contact op met de ouders en meldt het verzuim bij de leerplichtambtenaar. Die onderzoekt dan de reden van verzuim. In het uiterste geval kan hij een proces-verbaal tegen de ouders opmaken. Kinderen vanaf 12 jaar zijn naast de ouders ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als zij vaak te laat komen, verzuimen of helemaal niet naar gaan, lopen zij kans op een leerstraf bij Halt of op een proces-verbaal.

Luxe verzuim

Luxe verzuim is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. Hiervan is sprake als u uw leerplichtig kind zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar buiten de schoolvakanties mee op vakantie neemt. Voor luxe verzuim zijn de ouders verantwoordelijk: er wordt dan een proces-verbaal tegen u opgemaakt wat een boete tot gevolg heeft van € 100,- per dag per kind.

Vragen?

Heeft u vragen over schoolverzuim? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar leerplicht@renkum.nl.