Niet meer leerplichtig (18-23 jaar)

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer leerplichtig. Als je zonder diploma van school gaat, dan meldt de school je als voortijdig schoolverlater aan bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL).

Wij motiveren je om toch een startkwalificatie te halen. Je kunt gratis gebruik maken van de hulp van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre.