Leer- en kwalificatieplicht (0-18 jaar)

De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. Elk kind is leerplichtig vanaf het moment dat hij of zij 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De meeste kinderen gaan vanaf 4 jaar naar de basisschool.

Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren tot hun 18de verjaardag naar school moeten gaan. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Een vmbo-diploma is dat niet. Het doel is schooluitval van jongeren te voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre (RBL) in Arnhem voert de kwalificatieplicht op het MBO voor ons uit.

Vragen?

Heeft u een vraag over de leer- of kwalificatieplicht? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar op (026) 33 48 111 of via e-mail leerplicht@renkum.nl.