Leerplicht, verzuim en verlof

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 tot 16 jaar zijn ze leerplichtig. Zij moeten naar school. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

 • Leer- en kwalificatieplicht (0-18 jaar)

  Elk kind is leerplichtig vanaf het moment dat hij of zij 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt.

 • Leerplichtambtenaar

  De leerplichtambtenaar van de gemeente zet zich ervoor in dat ouders, leerlingen en schooldirecteuren de Leerplichtwet naleven.

 • Niet meer leerplichtig (18-23 jaar)

  Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben zijn niet meer leerplichtig.

 • Schoolvakanties

  Niet iedereen heeft tegelijk zomervakantie. Ons land is verdeeld in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Gemeente Renkum is regio Zuid.

 • Schoolverzuim

  Er zijn 3 vormen van verzuim: geoorloofd, ongeoorloofd en luxe verzuim.

 • Verlof van school

  Naast de normale schoolvakanties zijn er 3 vormen van verlof: vakantieverlof, verlof om andere belangrijke redenen en vrij voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging.

 • Vrijstelling leerplicht

  In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling van de leerplicht verlenen.