Kinderopvang/peuterwerk

Informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Renkum.

Landelijk Register

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang (bso), een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. In het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u ook de inspectierapporten van alle opvanglocaties. Op de website van de Rijksoverheid  vindt u meer informatie over Kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Staat de opvanglocatie van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u bij de belastingdienst/toeslagen.

Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzaalwerk valt vanaf 1 januari 2018 onder de definitie van de Wet kinderopvang (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk). Hiermee worden dezelfde kwaliteitseisen en financieringsstructuur van toepassing. Gemeenten blijven wettelijk verantwoordelijk voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Tevens bieden gemeenten een aanbod voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

De gemeente Renkum vergoedt twee dagdelen van maximaal 3 uur. De financiële bijdrage van de gemeente voor kinderopvang/peuterwerk  is afhankelijk van het bruto gezinsinkomen. Hiervoor is een bijdragetabel (pdf, 42 kB) opgesteld. De gemeente betaalt de bijdrage rechtstreeks aan het kinderdagverblijf op basis van facturen.