Kinderopvang

Informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Renkum.

Landelijk Register

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang (bso), een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. In het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u ook de inspectierapporten van alle opvanglocaties. Op de website van de Rijksoverheid  vindt u meer informatie over Kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Staat de opvanglocatie van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u bij de belastingdienst/toeslagen.