Cultuureducatie

Er is een gezamenlijk aanbod voor cultuureducatie, waarbij leerlingen in aanraking komen met kunst, cultuur, erfgoed en natuur.

Dit programma sluit beter aan op het binnenschoolse lesprogramma van de scholen. De scholen kiezen daarnaast zelf voor aanvullingen op het programma. Door maatwerk te leveren kunnen ook de scholen voor speciaal onderwijs deelnemen aan kunst- en cultuureducatie.

Gezamenlijk aanbod cultuureducatie

Het kunstvak (drama, beeldend, muziek en dans) rouleert per jaar, zodat leerlingen in de schooltijd 2 keer met elk vak in aanraking komen. Ook komt de lokale cultuur aan bod, gekoppeld aan het Renkums Canon. Dit geven lokale culturele partijen vorm, zoals Museum Veluwezoom, Kasteel Doorwerth, Airborne Museum en Atelier Marius van Beek. Natuur- en milieueducatie valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Renkums Beekdal. Zij werkt hierin samen met andere Renkumse partijen zoals De Renkumse Molen en Redichem. Daarnaast zijn er extra educatieve projecten, zoals peaceposter en de kinderkunstroute. Alle scholen gebruiken de methodiek Bibliotheek op school. Dit is ondergebracht in het Cultuurmenu.

Scholen, culturele aanbieders en de cultuurcoach werken met elkaar samen aan het gezamenlijk aanbod cultuureducatie en het opzetten van het cultuurprogramma per schooljaar.

Aanvullingen programma

Naast het gezamenlijk aanbod bepaalt elke school welke verdieping ze willen op het programma. Zo kan een school bijvoorbeeld kiezen voor een doorgaande leerlijn muziek, waarbij er in alle klassen op elkaar afgestemde muziekprojecten worden gegeven. Elke school maakt zelf een plan hoe zij cultuur wil integreren met alle leergebieden. De kosten voor cultuureducatie worden gedeeld,  waarbij de scholen eenderde betalen en de gemeente tweederde deel. Daarnaast wordt het programma gecombineerd met de subsidieregelingen Cultuur met Kwaliteit en Muziekimpuls.

Cultuurcoach

Voor de begeleiding van de culturele organisaties (veelal vrijwilligers) en het onderwijs zetten wij een cultuurcoach in. De coach adviseert en ondersteunt ook de culturele organisaties. Scholen en culturele aanbieders dragen nieuwe ideeën aan bij de cultuurcoach. Dit heeft als voordeel dat scholen via 1 centraal punt informatie ontvangen en met elkaar delen over cultureel aanbod en nieuwe mogelijkheden voor het cultuurprogramma. De cultuurcoach is dan ook de verbindende factor voor het cultureel veld en het onderwijs. Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten die per kwartaal plaatsvinden is de cultuurcoach de spil bij het afstemmen en delen van informatie met elkaar.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met cultuurcoach Judica Lookman op (06) 10 98 64 78 of stuur een e-mail naar cultuureducatie@renkum.nl