Scholen en kinderopvang

 • Cultuureducatie

  Er is een gezamenlijk aanbod voor cultuureducatie, waarbij leerlingen in aanraking komen met kunst, cultuur, erfgoed en natuur.

 • Kinderopvang/peuterwerk

  Informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Renkum.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

 • Leerlingenvervoer: zelfstandig reizen

  Binnen de gemeente reizen ongeveer 170 kinderen met leerlingenvervoer naar scholen in de regio. Veel van deze leerlingen reizen per taxi naar school. Maar dit is niet voor ieder kind de beste oplossing. Kinderen die zelfstandig met de bus of fiets naar school reizen hebben daar veel profijt van. Het heeft een positief effect op hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale activiteit en het vergroot de kans op vervolgonderwijs stage of werk. Daarom stimuleren wij het zelfstandig reizen van leerlingen met een beperking.

 • Leerplicht, verzuim en verlof

  Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 tot 16 jaar zijn ze leerplichtig. Zij moeten naar school. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

 • Scholen

  In de gemeente Renkum zijn scholen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.