Scholen en kinderopvang

 • Cultuureducatie

  Er is een gezamenlijk aanbod voor cultuureducatie, waarbij leerlingen in aanraking komen met kunst, cultuur, erfgoed en natuur.

 • Kinderopvang, peuterwerk en VVE

  Informatie over kinderopvang, peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

 • Leerplicht

  Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht.

 • Scholen

  In de gemeente Renkum zijn scholen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

 • Schoolvakanties

  Niet iedereen heeft tegelijk zomervakantie. Ons land is verdeeld in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Gemeente Renkum is regio Zuid.

 • Zelfstandig leren reizen

  Bent u of uw kind afhankelijk van taxivervoer en wilt u of uw kind leren zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer of met de fiets? Dan kunt meedoen met 1 van de projecten uit De Reiskoffer.