Scholen en kinderopvang

 • Cultuureducatie

  Er is een gezamenlijk aanbod voor cultuureducatie, waarbij leerlingen in aanraking komen met kunst, cultuur, erfgoed en natuur.

 • Kinderopvang/peuterwerk

  Informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Renkum.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

 • Leerplicht, verzuim en verlof

  Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 tot 16 jaar zijn ze leerplichtig. Zij moeten naar school. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

 • Scholen

  In de gemeente Renkum zijn scholen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

 • Zelfstandig leren reizen

  Bent u of uw kind afhankelijk van taxivervoer en wilt u of uw kind leren zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer of met de fiets? Dan kunt meedoen met 1 van de projecten uit De Reiskoffer.