Uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte.

U kunt van de volgende akten een uittreksel aanvragen:

  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • akte van geregistreerd partnerschap
  • echtscheidingsakte
  • overlijdensakte.

Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt in de gemeente Renkum dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in de gemeente Renkum hebben plaatsgevonden.

Regelen

U kunt een uittreksel burgerlijke stand op 2 manieren aanvragen.

  • Online. U logt in met uw DigiD en betaalt online. U krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
  • Aan de balie in het gemeentehuis op afspraak of tijdens de openingstijden.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs.
  • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging (pdf, 79 kB) nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs meenemen.
  • Geld: u betaalt het uittreksel burgerlijke stand met pin of contant.

Prijs

Product Prijs (2017)
Uittreksel burgerlijke stand € 12,90

 

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Renkum ingeschreven bent? Vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan.