Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Een bewijs van in leven zijn, is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u meestal een attestatie de vita nodig.

Kosten

De kosten voor een bewijs van in leven zijn € 9,50 (tarief 2017).

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat u het bewijs nodig heeft voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor het bewijs van in leven zijn. Let op: als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor andere uitkerende instanties, dan is het bewijs niet gratis.

Aanvragen

U kunt een bewijs van in leven zijn op 2 manieren aanvragen:

 1. Online: u vult het formulier aanvraag uittreksel BRP in met DigiD en krijgt het bewijs van in leven zijn binnen enkele dagen thuisgestuurd.
 2. Aan de balie: u kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen aan de balie van de gemeente.

Meenemen

 • Identiteitsbewijs.
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.
 • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarig kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.
 • Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant.

Machtiging

U kunt ook iemand machtigen om een bewijs van in leven zijn voor u af te halen.

 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn.
 • De gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek.
 • Deze brief moet door beiden zijn ondertekend.
 • De gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs nodig.