Attestatie de vita

Heeft u voor een pensioenfonds of andere uitkeringsinstanties een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent. De attestatie de vita is bedoeld voor buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland hebt u meestal een bewijs van in leven zijn nodig.

De attestatie de vita wordt opgemaakt in 2 talen: Nederlands en Frans. U ontvangt hierbij ook een bijlage met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.

Kosten

Een attestatie de vita kost € 12,90 (tarief 2017).

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor het attestatie de vita. Let op: als u het bewijs nodig heeft voor andere uitkerende instanties, dan is het niet gratis.

Aanvragen

U vraagt een attestatie de vita persoonlijk aan bij de balie van de gemeente.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.
  • Geld: u betaalt de attestatie de vita met pin of contant.