Uittreksels, aktes, bewijzen

Aanvragen van een uittreksel Persoonsgegevens (BRP), akte Burgerlijke stand of andere afschriften.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Overzicht verstrekte persoonsgegevens

  U kunt een overzicht opvragen van aan wie over u in het afgelopen jaar gegevens zijn verstrekt.

 • Persoonsgegevens opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u gegevens over deze persoon opvragen.

 • Uittreksel of akte aanvragen

  Er zijn 2 soorten uittreksels. Een uittreksel persoonsgegevens is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. In een uittreksel burgerlijke stand staan gegevens die bij een bepaalde levensgebeurtenis horen.