Uittreksels, aktes, bewijzen

Aanvragen van een uittreksel Persoonsgegevens (BRP), akte Burgerlijke stand of andere afschriften.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Overzicht verstrekte persoonsgegevens

  U kunt een overzicht opvragen van aan wie over u in het afgelopen jaar gegevens zijn verstrekt.

 • Persoonsgegevens opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u gegevens over deze persoon opvragen.

 • Uittreksel of akte aanvragen

  Er zijn 2 soorten uittreksels. Een uittreksel persoonsgegevens is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. In een uittreksel burgerlijke stand staan gegevens die bij een bepaalde levensgebeurtenis horen.

 • Vraag een uittreksel aan via deze website

  We krijgen regelmatig aanvragen binnen voor uittreksels of aktes die worden aangevraagd via websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. Wij werken niet samen met deze commerciële bedrijven en wij adviseren inwoners om hier geen gebruik van te maken.