Uittreksels, aktes, bewijzen

Aanvragen van een uittreksel Persoonsgegevens (BRP), akte Burgerlijke stand of andere afschriften.