Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Na een aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • derden, zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen

Aanvragen

Het verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens regelt u schriftelijk of aan de balie in het gemeentehuis.

Schriftelijk

Stuur een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U hoeft geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven.

Aan de balie

U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs

Prijs

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens is gratis.