Paspoort, rijbewijs, uittreksels

 • Paspoort

  Het aanvragen en ophalen van een paspoort doet u zelf, bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het paspoort ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

 • Identiteitskaart

  Het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart doet u zelf, bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaalt de kosten bij de aanvraag. De identiteitskaart ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

 • Rijbewijs

  Het aanvragen en ophalen van een rijbewijs doet u zelf, bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het rijbewijs ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

 • Uittreksels, aktes, bewijzen

  Aanvragen van een uittreksel Persoonsgegevens (BRP), akte Burgerlijke stand of andere afschriften.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Voor de visumaanvraag van een persoon uit het buitenland is soms een garantstelling nodig.

 • Legaliseren handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die laten legaliseren.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Als u niet wilt dat maatschappelijke organisaties uw gegevens kunnen opvragen, vraag dan geheimhouding persoonsgegevens aan.

 • Waarmerken kopie document

  Met een stempel en een handtekening kunnen wij een kopie van uw document waarmerken.

 • Verklaring onder ede of belofte afleggen

  Als u uw persoonsgegevens wilt laten opnemen in de Basisregistratie Personen en u heeft geen officiële brondocumenten dan kunt u een verklaring afleggen.

 • Nederlander worden/Naturalisatie

  U kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.