Eigen bijdrage

Wet maatschappelijke ondersteuning

Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd. We kijken niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 19,00 per maand.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal 1 van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat, zoals bijvoorbeeld ondersteuning thuis, begeleiding, beschermd wonen in uw thuissituatie, voor een scootmobiel en voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals bijvoorbeeld een traplift vallen onder de eigen bijdrage.

Vervoer

U betaalt geen eigen bijdrage aan het CAK als u een rolstoel vanuit de Wmo heeft gekregen of voor vervoer met Avan. Voor vervoer met Avan krijgt u korting op uw ritprijs en rekent u direct af met de chauffeur.

Beschermd wonen

De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen voor zorg in een instelling blijft hetzelfde. Hier wordt dus wel rekening gehouden met uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw huishouden.