Nieuwe regels huwelijk en partnerschap vanaf 1 januari 2018

Trouwplannen? Houd er dan rekening mee dat er vanaf 2018 nieuwe regels gelden. De oude 'standaard gemeenschap van goederen' wordt vervangen door een 'beperkte gemeenschap van goederen'.

Vanaf 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen, maar geldt de standaard beperkte gemeenschap van goederen. Eigen vermogen van vóór de trouwdatum en erfenissen en schenkingen vallen dan automatisch buiten de huwelijksgemeenschap. Heeft u voor uw huwelijk al goederen samen, maar heeft de een meer aangeschaft dan de ander, dan bent u na uw huwelijk ineens voor gelijke delen eigenaar. Bij scheiding krijgen u en uw partner beiden 50% van alle bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.

U kunt ook na 1 januari 2018 nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen, maar daarvoor moet u dan eerst naar de notaris.

Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Algehele gemeenschap van goederen (tot 1-1-2018)

Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt op dit moment volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat:

  • alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van u en uw partner samen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking of een erfenis of een gezamenlijk bezit van een van de families.
  • erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen .
  • een eigen onderneming valt automatisch in de gemeenschap van goederen. Schuldeisers kunnen dan op alle gezamenlijke bezittingen verhaal halen.

Bij scheiding krijgen u en uw partner 50% van alle bezittingen en schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen. Soms en onder bepaalde voorwaarden vallen bezittingen en schulden hier buiten. Bijvoorbeeld bij een erfenis als de erflater dat zo heeft bepaald.

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1-1-2018)

Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen.

Wat is van u samen:

  • alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd, is van u samen;
  • als een van beiden een onderneming start tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, behoort deze ook tot het gezamenlijk vermogen;
  • voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Wat blijft persoonlijk bezit:

  • Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
  • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt. Om te kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.
  • Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner, vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Wilt u meer zaken buiten de huwelijksgemeenschap houden?

Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Dit moet u voor de huwelijksdatum of datum van het geregistreerd partnerschap regelen. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet. Bijvoorbeeld als u als ondernemer het vermogen van uw echtgeno(o)te of partner wilt beschermen tegen aanspraken van schuldeisers.

Wilt u tijdens uw huwelijk de gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden? Uw notaris kan u hierover verder informeren.

Wilt u in 2018 wel trouwen in gemeenschap van goederen?

Koppels die na 2018 in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, kunnen dit nog steeds. Maar anders dan nu moeten ze dat vanaf 2018 vastleggen bij de notaris.

Ongehuwd samenwonen

Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt wel een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.