Koninklijke Erepenning

Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen.

De erepenning kunt u krijgen bij de viering van een bijzonder jubileum. U vraagt deze aan bij de gemeente. De koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

Verenigingen of instellingen

Verenigingen of instellingen die minimaal 50 jaar bestaan kunnen een Koninklijke Erepenning krijgen. De erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgende 25 jaar, bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan. Een bond of overkoepelende organisatie kan geen Koninklijke Erepenning krijgen.

Aanvragen

 • U vraagt de erepenning aan bij de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is.
 • Leg uit waarom uw vereniging of instelling de erepenning verdient. Geef ook informatie over de ontstaansgeschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten. Kijk voor alle voorwaarden op www.koninklijkhuis.nl.
 • Stuur uw aanvraag minimaal 1 jaar voor de gewenste uitreikingsdatum naar Gemeente Renkum, kabinet van de burgemeester, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Stuur bij uw aanvraag de volgende stukken mee:
  • bewijs van oprichting
  • statuten
  • overzicht van de financiën
  • ledenlijst
  • lijst van bestuursleden
  • overzicht van activiteiten in de afgelopen jaren

Wat gebeurt er met uw aanvraag

 • Advies van de burgemeester op uw aanvraag.
 • Advies van de commissaris van de Koning aan de Koning.
 • Bericht aan vereniging of instelling volgt vanzelf.