Geboorteaangifte

Is uw zoon of dochter geboren? Gefeliciteerd! U moeten binnen 3 werkdagen aangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. Is uw zoon of dochter in een ziekenhuis geboren dan geeft u uw kind aan in de gemeente waar het ziekenhuis staat.

Geboorte aangeven

De (wettelijke, juridische) vader is verplicht om de geboorte aan te geven. Als de vader ontbreekt of niet in staat is om aangifte te doen, dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte doen. De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven.

Afspraak maken

Of bekijk onze openingstijden om te zien op welk moment u zonder afspraak terecht kunt in ons gemeentehuis in Oosterbeek.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en de moeder (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument).
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend.
  • Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden. Dit is niet verplicht.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboortedag Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Eindigt de aangiftetermijn van 3 dagen op een feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.