Onderhoud graven

De rechthebbende van een graf is verplicht het graf te (laten) onderhouden. Het onderhoud kan tegen betaling door de gemeente Renkum worden verzorgd.

De bijdrage voor het onderhoud kan jaarlijks worden betaald. Ook is het mogelijk het onderhoud voor een bepaalde periode af te kopen. Hierbij dient een bedrag in 1 keer betaald te worden, waarbij 75% van het aantal jaren onderhoud in rekening wordt gebracht. Het onderhoudspakket bestaat uit:

  • het schoonhouden van de grafbedekking;
  • het herstellen van de grafbedekking;
  • het onkruidvrij houden van het graf.

De gemeente Renkum brengt na een uitvaart geen kosten meer in rekening voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Deze kosten zijn verwerkt in de leges voor het grafrecht.