Plan indienen voor zonneveld

Initiatiefnemers kunnen van 7 december 2023 tot en met 25 januari 2024 een plan voor een zonneveld indienen.

Initiatiefnemers kunnen van 7 december 2023 tot en met 25 januari 2024 een plan indienen via TenderNed. Binnenkort geven daarover meer informatie.

Eind januari 2024 beoordelen wij deze plannen. Daarbij gebruiken wij de Selectieleidraad zonnevelden (pdf, 560 kB). Uiteindelijk kiezen wij 1 of meer plannen waaraan wij medewerking verlenen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt gegeven voor maximaal 25 jaar. Voordat een omgevingsvergunning wordt gegeven, praat de initiatiefnemer eerst met de bewoners van het plangebied over hun wensen en ideeën voor het zonneveld. Deze informatie neemt de initiatiefnemer mee bij het ontwerp van het definitieve plan.