Zonnevelden

Het college van burgermeester en wethouders heeft de Selectieleidraad zonnevelden vastgesteld. Hiermee start het proces voor het aanleggen van een zonneveld in onze gemeente. We nodigen initiatiefnemers uit om hun plan in te dienen voor een zonneveld.

 • Zoekgebieden voor zonnevelden

  We hebben, samen met inwoners, 2 zoekgebieden aangewezen waar zonnevelden kunnen komen.

 • Plan indienen voor zonneveld

  Initiatiefnemers kunnen van 7 december 2023 tot en met 25 januari 2024 een plan voor een zonneveld indienen.

 • Visie Grootschalige opwek

  Wij hebben de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. We gebruiken dan zo veel mogelijk duurzame energie. Om dit doel te bereiken is het nodig om op een andere manier energie op te wekken. Hoe we dat gaan doen staat in de Visie Grootschalige opwek.

 • Veel gestelde vragen

  Beleidsstukken over zonnevelden en vragen en antwoorden.