Openbare oplaadpaal aanvragen

U kunt bij Allego een aanvraag indienen voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal.

Aanvragen

U vraagt het gratis oplaadpunt digitaal aan bij Allego.

Openbare oplaadpaal aanvragen

De exacte locatie van de laadpaal hangt af van de optimale invulling van de openbare ruimte en door Allego in overleg met de gemeente worden vastgesteld.

Meer informatie

Op de website openbaarladen.nl staat alle informatie over het het aanvragen van een openbare laadpaal in zijn werk gaat, de voorwaarden voor het aanvragen van een openbare laadpaal en de procedure.