CO2-Prestatieladder

Sinds 2017 zijn wij gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Een managementsysteem waarmee de gemeente actief de CO2-uitstoot verlaagt.

Met ons niveau 4 certificaat (642 kB) houden wij ons structureel bezig met het verlagen van de CO2-uitstoot van onze gemeentelijke organisatie en de uitstoot die vrijkomt in de keten. Met dit inzicht kunnen wij gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO2-uitstoot kan verlagen. De CO2-Prestatieladder vraagt van ons dat wij inzage geven in de CO2-uitstoot die wij als gemeente veroorzaken. Via de documenten onderaan deze pagina krijgt u ieder half jaar inzicht in onze CO2 footprint, communicatieberichten, doelstellingen en maatregelen.

Inzicht

Wij hebben inzicht in ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-uitstoot per emissiestroom. Ook wel de scope 1 en 2 emissies genoemd. Hier vallen de volgende verbruiken onder: 

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik
  • Zakelijke kilometers

Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Reductie

Met trots kunnen we vertellen dat we in de periode van 2015 tot en met 2019 maar liefst 68% CO2 hebben gereduceerd! Dit hebben we gedaan door onder meer 100% Nederlandse groene stroom in te kopen, onze openbare verlichting te vervangen voor LED én ons wagenpark van de gemeentewerf te laten rijden op biodiesel uit afgewerkte olien.

Voor de komende Jaren hebben we nieuwe doelstellingen gefomuleerd. Deze zijn als volgt:

  • Doelstelling eigen organisatie – scope 1 en 2 emissies: 50% CO2 reductie in 2025 ten opzichte van 2019 
  • Doelstelling keten – scope 3 emissies: wij willen ten opzichte van 2019 in 2023 ten minste 5 andere bedrijven en/of overheden inspireren van het overgaan op elektrisch maaien. Door het promoten van de robotmaaiers bij andere bedrijven en overheden kan er ten opzichte van de traditionele methode 93% CO2 gereduceerd worden in de keten.

Deze reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te verlagen.

Communicatie

Wij communiceren ieder half jaar over ons energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan initiatieven.

Participatie

Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de overheidssector of daarbuiten. Op dit moment is dat Het Gelders Energieakkoord.

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vindt u op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Documenten

Download hieronder de documenten over het CO2-reductiebeleid van de gemeente Renkum: