CO2-Prestatieladder

De gemeente Renkum heeft als eerste gemeente in Nederland het doel gesteld om zich te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder.

Door in stappen op niveau 3 te komen, willen wij inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie, het bijbehorend vastgoed en de openbare verlichting. Met dit inzicht kunnen wij gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO2-uitstoot kan verlagen.

De CO2-Prestatieladder vraagt van ons dat wij inzage geven in de CO2-uitstoot die wij als gemeente veroorzaken. Via de documenten onderaan deze pagina krijgt u ieder half jaar inzicht in onze CO2 footprint, doelstellingen en maatregelen.

Inzicht

Wij hebben inzicht in ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik
  • Zakelijke kilometers

Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Reductie

Onze CO2 reductiedoelstellingen zijn:

  • 90% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van 2015
  • 100% CO2 reductie in 2040 ten opzichte van 2015

Deze reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te verlagen.

Communicatie

Wij communiceren ieder half jaar over ons energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan initiatieven.

Participatie

Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de overheidssector of daarbuiten. Op dit moment is dat Het Gelders Energieakkoord.

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vindt u op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Meer informatie

Download hieronder de documenten over het CO2-reductiebeleid van de gemeente Renkum:

Archief

CO2 footprint

CO2-reductieplan

CO2 Managementplan

Certificaat