Welke voorzieningen heeft de gemeente al getroffen?

De gemeente heeft de kolken (straatputten) dichtgezet en ervoor gezorgd dat regenwater automatisch naar plaatsen stroomt waar dat wenselijk is. Dat is een continu proces: zodra de gemeente een weg opnieuw bestraat of verlegt, kijkt de gemeente naar de beste oplossing. Zo kan een straat bewust naar een bepaalde kant hellen of legt de gemeente goten die het regenwater naar een geschikte plek leiden.