Wat levert het afkoppelen van regenwater mijzelf (financieel) op?

Op de korte termijn niet veel, behalve dat u het bewaarde water kunt hergebruiken. Op de langere termijn zullen de rioolheffing en de zuiveringslasten (deel van de waterschapsbelasting) minder stijgen als veel mensen afkoppelen.