Wanneer zijn er aanpassingen in mijn tuin nodig?

In principe zijn er geen aanpassingen in uw tuin nodig. Regenwater afkoppelen kan bijna overal. Plaatselijk – in de buurt van de stuwwal – kan het iets lastiger zijn en moet u het water iets verder wegleiden naar een zanderige ondergrond. Of de infiltratie bevorderen met behulp van een grindgat of een ingegraven kratje.