Rioolbuizen moeten toch juist met regenwater worden schoongespoeld?

Nee, dit hoeft niet. De riolen in de gemeente Renkum liggen vrij steil, waardoor er sowieso weinig vuil achterblijft in de buizen. Door het regenwater af te koppelen, voorkomen we zelfs dat er zand in het riool terechtkomt.