Is mijn tuin geschikt om regenwater af te koppelen?

In principe is iedere tuin met een zandgrond geschikt. Een klein gedeelte van de woningen in de gemeente ligt op een stuwwal. In dat geval is het belangrijk om het water goed weg te leiden. Anders kan er slib ontstaan en dat leidt tot verstoppingen. Plaatselijk komt dit voor in Doorwerth, Heveadorp en Oosterbeek.