Gebeurt het afkoppelen van regenwater alleen in Nederland?

Nee, integendeel. In bijna geen enkel land om ons heen is het regenwater aangesloten op het riool. In Duitsland bijvoorbeeld is het heel normaal dat het water de grond inzakt. Het is dus eigenlijk ook gewoon een kwestie van wennen.

Terug naar Afkoppelen regenwater: zuivere winst.