Het voorleggen van een (bouw)plan

U wilt iets veranderen in uw omgeving en deze veranderingen passen niet in het bestemmingsplan. Dan is het fijn om snel een idee te krijgen hoe wij over uw plannen denken.

U kunt uw plan inbrengen bij de ‘Intaketafel’. Tijdens de intaketafel toetsen meerdere specialisten van de gemeente samen uw plan op kansrijkheid. Daarvoor gebruiken wij ons beleid en regelgeving. De intaketafel geeft een advies over uw plan. Een officieel besluit wordt niet genomen.

Gaat u een kleine verbouwing doen, zoals een aanbouw, dakkapel of schuur? Kijk dan bij ‘Afwijking Regels Bestemmingsplan’ en ‘Vooroverleg’.

Aanmelden initiatief

U kunt uw plan aanmelden voor de intaketafel. Vul hiervoor het formulier 'Aanmelden (bouw)plan voor intaketafel' (Word, 226 kB) in en stuur dit samen met de aanvullende gegevens naar ruimte@renkum.nl

De gevraagde aanvullende gegevens zijn:

  • een situatieschets met de locatie van het initiatief;
  • bewijs dat de locatie uw eigendom is of dat de eigenaar van de locatie akkoord is met behandeling van uw initiatief in de intaketafel;
  • uw contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten.

De intaketafel is 1 keer in de 4 weken. In juli en autgustus is er geen intaketafel. Wij behandelen maximaal 3 nieuwe initiatieven per intaketafel. Na de bespreking van uw plan krijgt u een brief met ons advies of uw plan kansrijk is. Ook ontvangt u een verslag waarin wij per beleidsveld de kansrijkheid aangeven. Als er knelpunten zijn, kijken wij of uw plan met aanpassingen wel mogelijk te maken is. 

Kosten

Het behandelen van een plan bij de intaketafel kost € 1.640,- (tarief 2023).

Meer informatie

Een uitleg van de werkwijze van de Intaketafel leest u in de informatiebrief 'Hoe leg ik een (bouw)plan voor' (pdf, 129 kB).