Bomen kappen

Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Check dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u zonder vergunning mag kappen.

De regels voor het kappen van bomen staan in de Bomenverordening en in het bijbehorende Besluit vergunningsvrij kappen.

Waardevolle bomen

Op dit moment stellen wij een lijst op met waardevolle bomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen geven wij een vergunning af voor het kappen daarvan. De eigenaren van de waardevolle bomen zijn op de hoogte dat hun boom op de lijst staat of komt te staan.

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of het kappen van uw boom vergunningsvrij is of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Heeft u de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft of heeft u vragen over de regelgeving? Neem dan voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem op (026) 37 71 600 of via postbus@odra.nl. De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het Omgevingsloket. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen en de procedure leest u op de pagina Omgevingsvergunning.