Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: inwoners, bedrijven, instellingen en ook voor de gemeente zelf.

Bestemmingsplan: geldend

Geldende bestemmingsplannen bevatten de ruimtelijke regels waar bijvoorbeeld een bouwplan aan moet voldoen. Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Bekijk dan het bestemmingsplan via MijnOmgeving of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen: ontwerp en ter inzage 

Bestemmingplannen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast worden bestemmingsplannen iedere tien jaar vernieuwd. Bij het vernieuwen van een bestemmingsplan veranderen soms de bouw- of gebruiksmogelijkheden.