Vastgesteld beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’ (Bato’sweg)

Beschrijving

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 16 december 2020 het beeldkwaliteitsplan  ‘Vera Eijbershof’ voor de planlocatie tussen Bato’sweg 17 en 19 in Oosterbeek ongewijzigd vastgesteld. 

Het beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving in het plangebied. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal worden gebruikt bij de toetsing van bouwplannen en de beoordeling van inrichtingsplannen. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Renkum.
Voor het plangebied en voorziene planontwikkeling van 10 woningen met tuinen en ontsluiting is recent al een bestemmingsplan vastgesteld, te weten ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’.

Het plangebied van het beeldkwaliteitplan (en het bijbehorende bestemmingsplan) heeft globaal betrekking op een terrein achter de bestaande woningen aan de Bato'sweg 17 en 19 in Oosterbeek (gemeente Renkum). Andere straten (met daartussen woningen met tuinen) die aan het plangebied grenzen zijn de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg, Kerkeland en Engelenhof. Kadastraal staat het projectgebied bekend als  Oosterbeek, sectie D en perceelnummers 9700, 9703, 9721, 9701 (deels) en 9702 (deels).

Ter inzage

Het beeldkwaliteitsplan is vanaf 23 december 2020 in te zien in het gemeentehuis. Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Planbestanden