Ontwerpbestemmingsplan ‘Wolterbeekweg 19a, 2022’

Kern: Oosterbeek
IDN: 0214b

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Wolterbeekweg 19a, 2022’, met ingang van woensdag 13 juli 2022 gedurende 6 weken, dus tot en met dinsdag 23 augustus 2022, ter inzage ligt. 

Over welke locatie gaat het en wat houdt het plan in?

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Wolterbeekweg 19a (voorheen Utrechtseweg 290) in Oosterbeek. Ter plaatse staat een oude bedrijfswoning van Pluryn op het terrein bekend als ‘Jan Pieter Heije’. Die bedrijfswoning staat aan de rand van het terrein en ligt ten westen van de bestaande woningen aan de Wolterbeekweg. Het bestemmingsplan zorgt er voor dat de bedrijfswoning wordt gesloopt en dat er een nieuwe ‘gewone’ woning voor terug komt. De nieuwe woning wordt iets verder naar de straat toe gebouwd. De woning wordt net als nu ontsloten op de Wolterbeekweg. Het plangebied wordt als volgt begrensd, de woning en tuin aan de Wolterbeekweg 21 in het oosten en in het zuiden, westen en noorden door het terrein van Pluryn (Jan Pieter Heije) aan de Utrechtseweg 274-318 in Oosterbeek. Het plangebied bestaat uit het kadastrale perceel Oosterbeek sectie E, nummer 1210.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf woensdag 13 juli 2022 in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien in het gemeentehuis.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan vanaf woensdag 13 juli 2022 voor de duur van 6 weken, dus tot en met dinsdag 23 augustus 2022, een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan stuurt u naar de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal 1 week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan

Digitaal bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0214ob-on01