Ontwerpbestemmingsplan ‘Graaf van Rechterenweg 19a, 2022’

Kern: Oosterbeek
IDN: 0208b

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Graaf van Rechterenweg 19a, 2022’, met ingang van woensdag 8 december 2021 gedurende 6 weken, dus tot en met 18 januari 2022, ter inzage ligt. 

Over welke locatie gaat het en wat houdt het plan in?

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Graaf van Rechterenweg 19a. Aan de Graaf van Rechterenweg tussen nummers 19 en 21 in Oosterbeek bevindt zich de achtertuin van Nico Bovenweg 16. Die achtertuin loopt door tot aan de Graaf van Rechterenweg. De eigenaar daarvan heeft het voornemen het diepe perceel te splitsen en een nieuwe woning te bouwen op de locatie van de huidige garage tussen Graaf van Rechterenweg nummers 19 en 21. Het plangebied heeft betrekking op het kadastrale perceel Oosterbeek sectie C, nummer 3508 (gedeeltelijk).

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 8 december 2021 in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien in het gemeentehuis.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan vanaf 8 december 2021 voor de duur van 6 weken, dus tot en met 18 januari 2022, een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111 of (026) 33 48 368. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden