Bestemmingsplannen: ontwerp

Bestemmingplannen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast worden bestemmingsplannen iedere 10 jaar vernieuwd. Bij het vernieuwen van een bestemmingsplan veranderen soms de bouw- of gebruiksmogelijkheden.

Hieronder staan de bestemmingsplannen die nog in ontwerpfase zijn. Door op de naam van het bestemmingsplan te klikken, kunt u het ontwerp bekijken.

Reageren op een ontwerpbestemmingsplan

Onder de naam van het bestemmingsplan kunt u zien of dit ter inzage ligt. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze (reactie) kenbaar maken. U laat daarmee weten wat u van het plan vindt. Als de ter inzage periode is afgelopen, kunt u geen zienswijze meer indienen.

Na de ter inzage periode beoordelen wij alle reacties. Waar nodig wordt een bestemmingsplan aangepast. Als u heeft gereageerd, ontvangt u een brief van ons waarin alle reacties zijn samengevat en beantwoord. Wij versturen deze brief voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Ter inzage

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage tot en met dinsdag 13 april 2021)

Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage

  • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’, beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof 6’ en besluit hogere grenswaarde geluid (ter inzage tot en met 13 april 2021)