Bestemmingsplannen: ontwerp

Bestemmingplannen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast worden bestemmingsplannen iedere 10 jaar vernieuwd. Bij het vernieuwen van een bestemmingsplan veranderen soms de bouw- of gebruiksmogelijkheden.

Hieronder staan de bestemmingsplannen die nog in ontwerpfase zijn. Door op de naam van het bestemmingsplan te klikken, kunt u het ontwerp bekijken.

Reageren op een ontwerpbestemmingsplan

Onder de naam van het bestemmingsplan kunt u zien of dit ter inzage ligt. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze (reactie) kenbaar maken. U laat daarmee weten wat u van het plan vindt. Als de ter inzage periode is afgelopen, kunt u geen zienswijze meer indienen.

Na de ter inzage periode beoordelen wij alle reacties. Waar nodig wordt een bestemmingsplan aangepast. Als u heeft gereageerd, ontvangt u een brief van ons waarin alle reacties zijn samengevat en beantwoord. Wij versturen deze brief voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Ter inzage

  • Nadere onderbouwing eerder genomen besluit niet vaststellen bestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2021’ (ter inzage tot en met 10 mei 2022)
  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Spooronderdoorgang Wolfheze 2022’ (ter inzage tot en met 10 mei 2022)
  • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2022’ (ter inzage tot 22 april 2022)