Voorbereidingsbesluit Klingelbeekseweg 2015 (Oosterbeek)

Kern: Oosterbeek
IDN: vb0172ob
Datum vaststelling: 24 juni 2015
Datum onherroepelijk: 1 juli 2015

Beschrijving

Het 'Voorbereidingsbesluit Klingelbeekseweg 2015' heeft betrekking op (een deel van) het bedrijventerrein Klingelbeekseweg gelegen tussen de spoorlijn Arnhem-Nijmegen, de woning aan de Klingelbeekseweg 28, het bedrijventerrein De Hes-west en de uiterwaarden. Voor dit gebied wordt een bestemmingsplan voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de kadastrale percelen: Gemeente Oosterbeek, sectie D, nummers 2801, 3326, 8076, 8077, 8078, 8129, 8253, 8254, 8352, 8353, 8572, 8573, 8656, 8659 (gedeeltelijk), 8827, 8828, 8829, 8929, 8966 en 9014. Het voorbereidingsbesluit treedt op 1 juli 2015 in werking en geldt voor 1 jaar.

Planbestanden

Digitaal voorbereidingsbesluit / planbestanden