Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: inwoners, bedrijven, instellingen en ook voor de gemeente zelf.

Bestemmingsplan: geldend

Geldende bestemmingsplannen bevatten de ruimtelijke regels waar bijvoorbeeld een bouwplan aan moet voldoen. Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Bekijk dan het bestemmingsplan via MijnOmgeving of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

MijnOmgeving uitgeschakeld

Door een mogelijk beveiligingslek is MijnOmgeving tijdelijk uitgeschakeld. In overleg met experts hebben we besloten om het ict-systeem van MijnOmgeving en Open Data te vervangen door een nieuw ict-systeem. Daarom is naar verwachting tot begin april 2022 MijnOmgeving niet beschikbaar. Dat geldt ook voor sommige informatie in het GeoPortaal.

Wilt u een bestemmingsplan inzien? Maak dan gebruik van de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen: ontwerp

Bestemmingplannen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast worden bestemmingsplannen iedere tien jaar vernieuwd. Bij het vernieuwen van een bestemmingsplan veranderen soms de bouw- of gebruiksmogelijkheden.