Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen. Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen.

Aanvragen

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dat kunt u op 2 manieren doen.

  • Met automatische toetsing.
    U vult een verkorte aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf, 80 kB) in en stuurt het naar Gemeente Renkum, Belastingen, Antwoordnummer 37, 6860 VB Oosterbeek. Door het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om éénmalig automatisch te toetsen of u recht heeft op kwijtschelding. Deze automatische toetsing voert het Inlichtingenbureau voor de gemeente uit.

Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u niets te betalen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan worden de belastingen en eventuele heffingen automatisch kwijtgescholden.

Automatische kwijtschelding

Heeft u de afgelopen 2 jaar of langer kwijtschelding gekregen en is uw persoonlijke en financiële situatie niet gewijzigd? Dan ontvangt u gelijktijdig met de gemeentelijke aanslag of kort hierna automatische kwijtschelding. U hoeft in dat geval dus geen aanvraag te doen.