Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen. Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen.

Kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm. Dit betekent dat, als u een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. De woonkosten kunt u dan namelijk met elkaar delen. Dit heeft voor iedereen die kwijtschelding aanvraagt gevolgen voor de berekening van de betalingscapaciteit. De invoering van de kostendelersnorm heeft ook gevolgen voor de berekening van de betalingscapaciteit van uw kwijtscheldingsverzoek.

Aanvragen

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen. U vult het formulier aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf, 56 kB) in en stuurt het naar Gemeente Renkum, Belastingen, Antwoordnummer 37, 6860 VB Oosterbeek. Door het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om éénmalig automatisch te toetsen of u recht heeft op kwijtschelding. Deze automatische toetsing voert het Inlichtingenbureau voor de gemeente uit.

U deelt uw woning

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

  • met hoeveel personen u uw huishouden deelt;
  • wat de relatie is tussen u en uw medebewoners;
  • wat de leeftijd is van uw medebewoners en
  • welk soort inkomen uw medebewoners hebben.

Is of zijn uw medebewoner(s) 21 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie mee.

Behandeling aanvraag kwijtschelding

Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u niets te betalen. U kunt wel een betalingsregeling aanvragen. Dit voorkomt dat u bij een (gedeeltelijke) afwijzing niet met extra hoge maandelijkse lasten zit. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan worden de belastingen en eventuele heffingen automatisch kwijtgescholden.

Ophalen grof restafval

Huishoudens die kwijtschelding hebben van gemeentebelastingen mogen 2 keer per jaar gratis grofvuil aan huis laten ophalen. Bel hiervoor (026) 33 48 111.