Kwijtschelding aanvragen

Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen. Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor:

 • rioolheffing;
 • afvalstoffenheffing;
 • hondenbelasting.

Kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan bij uw waterschap.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen. U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • u bent inwoner van de gemeente Renkum;
 • de belastingaanslag staat op uw naam;
 • u heeft onvoldoende eigen vermogen;
 • u inboedel is bij gedwongen verkoop minder waard dan € 2.269,-;
 • u heeft geen overwaarde op een eigen woning
 • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.269. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.
 • heeft u de belastingaanslag al betaald? Dan is uw laatste betaling voor de aanslag niet langer dan 3 maanden geleden.

Op de pagina Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding? staat meer informatie.

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om kwijtschelding te verlenen aan natuurlijke personen die een klein bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen. Wij hebben van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De kleine zelfstandigen of Zzper's (Zelfstandigen Zonder Personeel) kunnen kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke (privé) belastingen. Dit zijn belastingen die geen relatie hebben met de door belastingschuldige gedreven onderneming.

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van de aanvraag voor kwijtschelding wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Aanvragen

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen. U vult het formulier aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf, 56 kB) in en stuurt het naar Gemeente Renkum, Belastingen, Antwoordnummer 37, 6860 VB Oosterbeek. Door het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om éénmalig automatisch te toetsen of u recht heeft op kwijtschelding. Deze automatische toetsing voert het Inlichtingenbureau voor de gemeente uit.

U deelt uw woning

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

 • met hoeveel personen u uw huishouden deelt;
 • wat de relatie is tussen u en uw medebewoners;
 • wat de leeftijd is van uw medebewoners en
 • welk soort inkomen uw medebewoners hebben.

Is of zijn uw medebewoner(s) 21 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie en een kopie van de studiefinancieringspecificatie mee.

Behandeling aanvraag kwijtschelding

U ontvangt binnen 1 maand een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen. U kunt wel een betalingsregeling aanvragen. Dit voorkomt dat u bij een (gedeeltelijke) afwijzing niet met extra hoge maandelijkse lasten zit. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan worden de belastingen en eventuele heffingen automatisch kwijtgescholden. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 6 maanden af te handelen.

Kwijtschelding aangevraagd, maar bedrag toch afgeschreven?

Het kan voorkomen dat betaling en bevestiging van de aanvraag elkaar hebben gekruist. U kunt, via uw bank, zelf het afgeschreven bedrag terug laten storten of u wacht totdat uw aanvraag is behandeld. Bij toekenning van de kwijtschelding stort de gemeente het (te veel) geïncasseerde bedrag zo snel mogelijk aan u terug.

Afwijzing kwijtschelding

Wordt de kwijtschelding afgewezen, dan moet u het bedrag betalen dat in de afwijzingsbrief (beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek) staat.

Ophalen grof restafval

Huishoudens die kwijtschelding hebben van gemeentebelastingen mogen 2 keer per jaar gratis grofvuil aan huis laten ophalen. Bel hiervoor (026) 33 48 111.