Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingaanslag

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Taxatieverslag

Wilt u meer inzicht krijgen in de WOZ-waarde van uw woning? Log dan met uw Digid in op 'Mijn Renkum' door rechts boven op deze pagina in het blauwe vlak 'Mijn Renkum' te klikken. U komt dan, na de DigiD inlogprocedure, terug op het afgeschermde deel van de website waar u het taxatieverslag kunt inzien en uitprinten.

U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen. Stuur een e-mail naar renkum@arnhem.nl.

Ondernemers kunnen het taxatieverslag inzien door met het subject- en biljetnummer in te loggen op www.renkum.datab.nl. Het subject- en biljetnummer staan op de aanslag.

Bezwaarschrift indienen

U kunt tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar bij ons indienen. We streven ernaar het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk af te handelen. We zijn in ieder geval verplicht om voor het eind van het jaar een uitspraak te doen.

U maakt schriftelijk bezwaar tegen de tegen de Woz-waarde van uw woning of tegen een belastingaanslag. Dat kan op 2 manieren:

 • U print het formulier Reactie Woz-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen (pdf, 95 kB) uit, vult het in en stuurt het naar Gemeente Renkum, Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
 • U stuurt een brief naar Gemeente Renkum, Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Het bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld. Belangrijk is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift zijn opgenomen:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • waarom en waartegen maakt u bezwaar
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting
  • uw handtekening.

Machtiging

Dient iemand anders, bijvoorbeeld een boekhoudbureau of belastingadviseur, het bezwaarschrift in? Dan moet u de indiener machtigen om dit voor u te doen. Deze machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd.

Aanslag wel of niet betalen?

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar heeft aangetekend, moet u de aanslag betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

Wilt u uitstel van betaling, dan moet u dit in uw bezwaar duidelijk vermelden. Als wij uw bezwaar afwijzen en de vervaldatum van de aanslag is inmiddels verstreken, dan betaalt u naast de aanslag ook rente. De vervaldatum staat duidelijk op de aanslag vermeld.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In de uitspraak op uw bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.