Commerciële WOZ-bureaus

Er zijn bureaus die aanbieden om namens u gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Maar hun inzet is niet altijd gratis. Vaak moeten wij deze bureaus betalen voor de proceskosten. Deze kosten worden betaald van gemeenschapsgeld en raken dus ook uw portemonnee. 

Het verschil tussen het inschakelen van een bemiddelaar van een WOZ-bureau en bezwaar maken direct via de gemeente zit in de kosten die worden gemaakt. Deze zijn hoger als u kiest voor een bemiddelaar. Hieronder leggen we uit waarom.

No cure, no pay

Bemiddelaars buiten de gemeente werken vaak op basis van 'no cure, no pay'. Dit betekent dat als zij geen resultaat behalen, u er niet voor hoeft te betalen. Wanneer ze wel resultaat behalen wordt uw WOZ-waarde aangepast. 

Het nadeel van een bemiddelaar is dat de gemaakte kosten door de gemeente worden betaald. De wettelijke onkostenvergoedingen voor een proces zijn gemiddeld € 750,-. Deze kosten worden doorberekend aan u, als inwoner. Dit is jammer en niet nodig.

Stel: u maakt bezwaar via een bemiddelaar. Als wij de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- verminderen, dan betaalt u ongeveer € 15,- minder aan onroerende zaakbelasting. Het bemiddelingsbureau krijgt ongeveer € 750,- bijgeschreven op hun rekening. Die kosten betaalt de gemeente en berekenen we door aan u. Daarom betalen we uiteindelijk allemaal mee aan deze bureaus.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan adviseren we u om eerst contact met ons op te nemen, voordat u bezwaar maakt. Dat kan vanaf 25 februari 2023 via het formulier ‘Snelreactie’ in de digitale belastingbalie. U krijgt dan binnen 5 werkdagen antwoord van onze taxateur.

Schakelt u een bemiddelaar in om namens u bezwaar te maken? Dan raden we u aan goed uit te zoeken wie u daarbij het beste kan helpen. Als u een bemiddelaar inschakelt dan kunnen wij hierover geen contact met u opnemen.