Betalingsregeling belastingen

Is het voor u onmogelijk om de belastingaanslag op tijd te betalen? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling treffen. Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële situatie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling kunt krijgen.

Voorwaarden

  • Een betalingsregeling wordt slechts 1 keer verstrekt.
  • De betaling mag niet later zijn dan 31 januari 2019.
  • Het aantal maximale termijnen komt overeen met het nog resterende aantal incasso termijnen. In maart zijn dus 11 termijnen mogelijk en vanaf december kan er nog maximaal in 2 termijnen worden betaald.

Aanvraag

  • Een betalingsregeling van minder dan 4 termijnen kunt u telefonisch aanvragen via (026) 33 48 111.
  • Een betalingsregeling van meer dan 4 termijnen moet u schriftelijk aanvragen. Dit kan via e-mail invordering@connectie.nl of u stuurt een brief naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens opvragen om uw financiële situatie te beoordelen.