Betalingsregeling belastingen

Is het voor u onmogelijk om de belastingaanslag op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen. Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële situatie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling kunt krijgen.

Voorwaarden

  • Een betalingsregeling wordt slechts 1 keer verstrekt.
  • De laatste betaling mag niet later zijn dan 31 december 2020.
  • Het aantal maximale termijnen komt overeen met het nog resterende aantal incasso termijnen. In maart zijn dus 10 termijnen mogelijk en vanaf november kan er nog maximaal in 2 termijnen worden betaald.

Aanvraag

  • Een betalingsregeling van minder dan 4 termijnen kunt u telefonisch aanvragen via (026) 33 48 111.
  • Een betalingsregeling van meer dan 4 termijnen moet u schriftelijk aanvragen. Dit kan via e-mail belastingen@renkum.nl of u stuurt een brief naar Gemeente Renkum, t.a.v. Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens opvragen om uw financiële situatie te beoordelen.