Betalingsregeling belastingen

Is het voor u onmogelijk om de belastingaanslag op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen. Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële situatie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling kunt krijgen.

Voorwaarden

  • Een betalingsregeling wordt slechts 1 keer verstrekt.
  • U kunt een regeling treffen van maximaal 6 termijnen.
  • De laatste betaling mag niet later zijn dan 31 december 2021. Dus wanneer u begin november een regeling aanvraagt heeft u nog 2 termijnen om de aanslag te betalen (eind november en eind december).
  • U kunt een ook machtiging afgeven tot automatische incasso voor het betalen in 10 termijnen 

Aanvragen betalingsregeling

U vraagt online een betalingsregeling aan via de digitale balie belastingen. U logt in met uw DigiD.

Aanvragen betalingsregeling

Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens opvragen om uw financiële situatie te beoordelen.