Betalen belasting bij verhuizen

Als u verhuist uit de gemeente Renkum, krijgt u voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting ontheffing voor de rest van het jaar. Deze ontheffing krijgt u automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen.

Geen ontheffing voor OZB

Voor de onroerende zaakbelasting (OZB) krijgt u geen ontheffing, omdat de situatie op 1 januari van het jaar bepalend is voor wie deze belasting moet betalen. Bij verkoop van een woning wordt de onroerende zaakbelasting meestal door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.