Aanslag gemeentelijke belastingen

Eind februari 2020 krijgt u uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen voor 2020. Op de belastingaanslag staat, als dat voor u van toepassing is:

 • de WOZ-beschikking
 • de onroerendezaakbelasting
 • de afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting
 • de rioolheffing.

Afrekening variabel deel afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen. U betaalt een vast bedrag op basis van gezinsgrootte. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval gooit. De afrekening van het variabele deel vindt achteraf plaats. De afrekening van het variabele deel over 2019 staat op de belastingaanslag 2020.

Via het restafval inzageportaal kunt u direct zien wanneer u de kliko of afvalzak voor restafval heeft aangeboden.

Taxatieverslagen WOZ-waarde

Woning

Staat de aanslag op uw naam? Dan kunt u met uw DigiD inzien hoe de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond is bepaald. De manier van inzien van het taxatieverslag is verschillend voor eigenaren en huurders/gebruikers van woningen.

 • Eigenaar woning: via de website mijn.overheid.nl kunt u het taxatieverslag inzien onder 'Persoonlijke gegevens'.
 • Huurder/gebruiker woning: het taxatieverslag kunt u aanvragen via belastingen@renkum.nl. Wij sturen of mailen u het taxatieverslag binnen enkele werkdagen toe.

WOZ-waardeloket

De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen in onze gemeente te bekijken.

Winkel of bedrijfspand

Wilt u het taxatieverslag inzien van een niet-woning zoals een winkel of een bedrijfspand, stuur dan een email naar belastingen@renkum.nl.

Vraag stellen of bezwaar maken

Heeft u een vraag over uw aanslag gemeentelijke belastingen? Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Bent u het niet eens met een aan u doorberekende kosten voor het aanbieden van restafval? Neem eerst contact met ons op voordat u bezwaar gaat maken. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Online via het  Contactformulier belastingen.
  Doet u dat in maart, dan krijgt u binnen 5 werkdagen antwoord. Vanaf april adviseren wij u om bezwaar te maken omdat de bezwaartermijn van 6 weken dan bijna verstreken is. Wilt u voor het aanslagjaar 2020 bezwaar maken dan moet u voor 13 april 2020 uw bezwaar indienen.
 • Telefonisch via (026) 33 48 111. Houd uw aanslagnummer bij de hand.
 • Denkt u dat de afvalstoffenheffing niet klopt? Check dan eerst het restafval inzageportaal. Hier kunt u direct zien wanneer u de kliko of afvalzak heeft aangeboden.
 • Heeft u contact met ons gehad over uw bezwaar en bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u bezwaar maken. Op de pagina Bezwaar maken leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Betalen

IBAN-nummer gemeente

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u in 1 termijn. Dan kunt u het totale aanslagbedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL33 BNGH 0285045997. Vermeld bij internetbankieren altijd het aanslagnummer van de aanslag.

Automatische incasso

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen ook via automatische incasso betalen. U betaalt dan in 10 termijnen (was in 2019 11 termijnen). Als u hiervan nog geen gebruik maakt, kunt u een doorlopende machtiging afgeven. Dit kunt online of schriftelijk. Op de pagina Betalen belastingen leest u hoe u een automatische incasso kunt regelen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling afspreken.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.