Aanslag gemeentelijke belastingen

Eind februari 2019 krijgt u uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen voor 2019. Op de belastingaanslag staat, als dat voor u van toepassing is, de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en de rioolheffing.

Afrekening variabel deel afvalstoffenheffing

In 2017 is de afvalstoffenheffing gewijzigd. U betaalt een basistarief en daar bovenop betaalt u per keer dat u restafval aanbiedt (variabel deel). De afrekening vindt achteraf plaats. De afrekening van het variabele deel over 2017 staat op de belastingaanslag 2018.

Via het restafval inzageportaal kunt u direct zien wanneer u de kliko of afvalzak voor restafval heeft aangeboden.

IBAN-nummer gemeente

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, kunt u het totale aanslagbedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL33 BNGH 0285045997. Vermeld bij internetbankieren het subjectnummer en het vorderingsnummer van de aanslag.

Taxatieverslagen WOZ-waarde

Woning

Staat de aanslag op uw naam? Dan kunt u met uw DigiD inzien hoe de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond is bepaald. De manier van inzien van het taxatieverslag is verschillend voor eigenaren en huurders/gebruikers van woningen.

  • Eigenaar woning: via de webstie mijn.overheid.nl kunt u het taxatieverslag inzien onder 'Persoonlijke gegevens'.
  • Huurder/gebruiker woning: het taxatieverslag kunt u aanvragen via snelreactie@connectie.nl. Wij sturen of mailen u het taxatieverslag binnen enkele werkdagen toe.

Winkel of bedrijfspand

Wilt u het taxatieverslag inzien van een niet-woning zoals een winkel of een bedrijfspand, neemt u dan contact op met ons Servicepunt op  (026) 33 48 111.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent de hoogte van de WOZ-waarde of de belastingaanslag dan kunt u bezwaar maken. Op de webpagina Bezwaar maken leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Automatische incasso

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen ook via automatische incasso betalen. U betaalt dan in 11 termijnen. Als u hiervan nog geen gebruik maakt, kunt u een doorlopende machtiging afgeven. Vul het formulier Doorlopende machtiging (pdf, 82 kB) in en stuur het naar gemeente Renkum, t.a.v. Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.