Aanslag gemeentelijke belastingen

Eind februari 2020 krijgt u uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen voor 2020. Op de belastingaanslag staat, als dat voor u van toepassing is, de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en de rioolheffing.

Afrekening variabel deel afvalstoffenheffing

In 2017 is de afvalstoffenheffing gewijzigd. U betaalt een basistarief en daar bovenop betaalt u per keer dat u restafval aanbiedt (variabel deel). De afrekening vindt achteraf plaats. De afrekening van het variabele deel over 2019 staat op de belastingaanslag 2020.

Via het restafval inzageportaal kunt u direct zien wanneer u de kliko of afvalzak voor restafval heeft aangeboden.

Taxatieverslagen WOZ-waarde

Woning

Staat de aanslag op uw naam? Dan kunt u met uw DigiD inzien hoe de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond is bepaald. De manier van inzien van het taxatieverslag is verschillend voor eigenaren en huurders/gebruikers van woningen.

  • Eigenaar woning: via de website mijn.overheid.nl kunt u het taxatieverslag inzien onder 'Persoonlijke gegevens'.
  • Huurder/gebruiker woning: het taxatieverslag kunt u aanvragen via belastingen@renkum.nl. Wij sturen of mailen u het taxatieverslag binnen enkele werkdagen toe.

WOZ-waardeloket

De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen in onze gemeente te bekijken.

Winkel of bedrijfspand

Wilt u het taxatieverslag inzien van een niet-woning zoals een winkel of een bedrijfspand, stuur dan een email naar belastingen@renkum.nl.

Vraag stellen of bezwaar maken

  • Via het contactformulier belastingen kunt u uw vraag stellen.
  • Telefonisch een vraag stellen kan via (026) 33 48 111. Houd uw aanslagnummer bij de hand.
  • Denkt u dat de afvalstoffenheffing niet klopt? Check dan eerst even het restafval inzageportaal. Hier kunt u direct zien wanneer u de kliko of afvalzak voor restafval heeft aangeboden.
  • Heeft u contact gehad met de gemeente over uw bezwaar en bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u bezwaar maken. Op de webpagina Bezwaar maken leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Betalen

IBAN-nummer gemeente

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u in 1 termijn. U kunt u het totale aanslagbedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL33 BNGH 0285045997. Vermeld bij internetbankieren het aanslagnummer van de aanslag.

Automatische incasso

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen ook via automatische incasso betalen. U betaalt vanaf 2020 in 10 termijnen. Als u hiervan nog geen gebruik maakt, kunt u een doorlopende machtiging afgeven. Dit kunt u via de website of schriftelijk aanvragen, formulieren vindt u op de pagina betalen belastingen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.