Aanslag gemeentelijke belastingen

Op de belastingaanslag staat, als dat voor u van toepassing is:

  • de WOZ-beschikking
  • de onroerendezaakbelasting
  • de afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting
  • de rioolheffing.

Afrekening variabel deel afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen. U betaalt een vast bedrag op basis van gezinsgrootte. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval gooit. De afrekening van het variabele deel vindt achteraf plaats. De afrekening van het variabele deel over 2020 staat op de belastingaanslag 2021.

Via het restafval inzageportaal kunt u zien wanneer u de kliko of afvalzak voor restafval heeft aangeboden.

Taxatieverslagen WOZ-waarde

Woning

Staat de aanslag op uw naam? Dan kunt u via de digitale balie belastingen met uw DigiD inzien hoe de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond is bepaald.

Taxatieverslag 2020 online opvragen

WOZ-waardeloket

De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen in onze gemeente te bekijken.

Winkel of bedrijfspand

Het taxatieverslag kunt u inzien via de digitale balie belastingen. U logt in met RSIN en het aanslagbiljetnummer.

Vraag stellen of bezwaar maken

Heeft u een vraag over uw aanslag gemeentelijke belastingen? Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Bent u het niet eens met een aan u doorberekende kosten voor het aanbieden van restafval? Neem eerst contact met ons op voordat u bezwaar gaat maken. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • Online via de digitale balie belastingen. Bezwaar maken kan tot 6 weken na de dagtekening. De dagtekening staat op het aanslagbiljet.
  • Telefonisch via (026) 33 48 111. Houd uw aanslagnummer bij de hand.
  • Denkt u dat de afvalstoffenheffing niet klopt? Check dan eerst het restafval inzageportaal. Hier kunt u zien wanneer u de kliko of afvalzak heeft aangeboden.
  • Heeft u contact met ons gehad over uw bezwaar en bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u bezwaar maken. Op de pagina Bezwaar maken leest u hoe u bezwaar kunt maken. Bezwaar maken kan tot 6 weken na de dagtekening. De dagtekening staat op het aanslagbiljet.

Betalen

IBAN-nummer gemeente

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u in 1 termijn. Dan kunt u het totale aanslagbedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL33 BNGH 0285045997. Vermeld bij internetbankieren altijd het aanslagnummer van de aanslag.

Automatische incasso

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen ook via automatische incasso betalen. U betaalt dan in 10 termijnen. Als u hiervan nog geen gebruik maakt, kunt u een doorlopende machtiging afgeven. Dit kunt online of schriftelijk. Op de pagina Betalen belastingen leest u hoe u een automatische incasso kunt regelen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling afspreken.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

De Connectie

De Connectie is dé partner in bedrijfsvoering voor de gemeenten Renkum, Rheden en Arnhem. De Connectie verstuurt namens de gemeente de aanslagen gemeentelijke belastingen en zorgt voor de inning van de aanslagen.