Wijzigingen afvalinzameling in 2020

In 2020 wijzigt de afvalinzameling.

In 2020 stijgt de afvalstoffenheffing als gevolg van hogere kosten van afvalinzameling en -verwerking. Daarnaast dalen de inkomsten van herbruikbaar afval, zoals oud papier en pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen/blik en drinkpakken). Dit heeft er toe geleid dat er kritisch is gekeken hoe de kostenstijging zo laag gehouden kan worden. Hiervoor is een aantal wijzigingen in de afvalinzameling noodzakelijk, die bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval.

Afvalinzameling

De inzameldagen wijzigen

  2019 In 2020
Kliko restafval 1x per 3 weken 1x per 4 weken
Kliko gft+e Elke week, met uitzondering van de wintermaanden. 1x per 2 weken

 

Tarieven restafval

De tarieven worden op 18 december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

  2019 In 2020
Kliko van 240 liter € 5,- € 6,75
Kliko van 140 liter € 3,- € 4,05
Aanbieden van een afvalzak van 30 liter € 0,50 € 0,68
Aanbieden van een afvalzak van 60 liter € 1,- € 1,36

 

Pmd-zakken

Voor plastic verpakkingen, metalen verpakking/blik en drinkpakken.

2019 In 2020
Gratis verkrijgbaar bij gemeente en supermarkten. Tegen betaling verkrijgbaar bij supermarkten en winkels.

 

Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’

  2019 In 2020
Gratis toegang met afvalpas 12 x per jaar 6x per jaar
Daarna elk volgend bezoek  € 10,- € 10,-

 

Openingstijden van Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’

Alleen toegang met uw afvalpas.

2019 Per 1 april 2020
6 dagen per week open

4 1/2 dag per week open
Maandag: 8.00 tot 16.00 uur, Dinsdag: gesloten, Woensdag: 8.00 tot 16.00 uur, Donderdag: 12.00 tot 16.00 uur, Vrijdag: 8.00 tot 16.00 uur, Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur 

Kijk voor de actuele informatie op www.acv-groep.nl/renkum 

 

Verbouwingsafval (puin, bouw- en sloopafval en dakbedekking)

2019 In 2020
Brengen naar Afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’ Brengen naar een particulier afvalbrengstation. In de gemeente Renkum kunt u bijvoorbeeld terecht bij Jansen Recycling in Oosterbeek of Ton Donkelaar in Renkum

Vragen?

Kijk op www.acv-groep.nl/renkum. De afvalkalender met alle inzameldagen vindt u in de ACV app of via www.acv-afvalkalender.nl. Heeft u vragen over de wijzigingen? Bel ons op (026) 33 48 111.