Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze website. Als u meer wilt weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid, kunt u een Wob-verzoek indienen. U vraagt ons dan om specifieke informatie openbaar te maken.

Indienen Wob-verzoek

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedere inwoner bij het gemeentebestuur een verzoek indienen voor het verkrijgen van informatie uit documenten over een bestuurlijke aangelegenheid.

Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. Onze voorkeur gaat uit naar schriftelijk. Zo staat uw verzoek duidelijk zwart op wit staat en kunnen er geen misverstanden over ontstaan. Een Wob-verzoek per e-mail indienen is niet mogelijk.

Uw schriftelijke Wob-verzoek richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Let u er op dat uw verzoek is voorzien van een handtekening. Daarnaast moet uw verzoek voorzien zijn van uw naam en adres, de datum en een omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt. Het adres is Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA in Oosterbeek.

Deze regels gelden ook voor verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

Kosten

Het in behandeling nemen van een Wob-verzoek kost niets, Voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie kunnen wij kosten in rekening brengen. U kunt er ook voor kiezen om de verstrekte informatie kosteloos in te zien in het gemeentehuis in plaats van op schrift te ontvangen.